Werkwijze

Bij houtskeletbouw wordt er gebruik gemaakt van duurzame en volledig recyclebare materialen. Bomen nemen hun hele leven lang CO2 op uit de atmosfeer, jonge bomen zelfs meer dan oude bomen. Na oogst van de bomen en verwerkt in uw woning of bijgebouw, blijft de CO2 levenslang opgeslagen in het hout.


Wanneer het gebouw toch ooit afgebroken wordt is het mogelijk om de bouwmaterialen weer geheel te hergebruiken en een nieuw leven te bieden in een nieuw gebouw.

Zo heeft V&S de gehele houtconstructie van het project Boschgaard te Den Bosch uitgevoerd. De gelamineerde liggers zijn hergebruikt uit een oude bibliotheek en benzinestation. De regels voor de wanden zijn herzaagd uit oude balken om zo weer bruikbaar te maken voor het nieuw bouwsysteem. Zelfs de isolatie- en plaatmaterialen komen uit andere slooppanden.

Daarnaast kunnen wij u helpen met het creëren van het perfecte leefklimaat door de toepassing van duurzame Biobased materialen. Bij deze manier van bouwen, die steeds meer de norm wordt, kijken we mee naar de dampopen opbouw van uw wanden en daken en adviseren hierin. Hierbij gebruiken we isolatie en afwerkmaterialen, die geheel binnen het concept van duurzaam bouwen en leven passen.

Wij werken volgens een vast stramien dat vastgelegd is in zeven stappen.
Dit stappenplan bewandelt de weg van kennismakingsgesprek
en vergunningaanvraag tot oplevering van het bouwwerk en de nazorg.

Hieronder staan de stappen op een rijtje:

1.
Oriënterend gesprek
met de klant

2.
Schetsontwerp van
het project / bespreken tekening architect.

3.
V&S Houtskelet Bouwen
maakt een 3-d ontwerp
van de constructie

4.
Prijsvorming en contractvorming

5.
Constructierapport
door constructeur

6.
Uitvoering van
het project

7.
Oplevering
en nazorg.